Striegl – Izbor djela iz donacije Striegl

Galerija Emanuel Vidović, 4. - 31. svibnja 2007.
Autor stručne koncepcije: Zoran Burojević
Autor likovnog postava: Zoran Burojević

Djela slikara Slavoljuba Striegla (Sisak, 1919.) koja su bila izložena u Galeriji Vidović čine dio fundusa galerije Striegl iz Siska, a njihov odabir za izložbu izvršio je voditelj galerije, povjesničar umjetnosti Zoran Burojević. Ovom izložbom splitska publika je dobila priliku upoznati slikara koji je slikajući i crtajući sisačke motive, krajolike Pokuplja i Posavine i kompozicije sa životinjama stvarao djela visokog umjetničkog dometa. Među izloženim radovima bili su i njegovi akvareli koji se odlikuju intimnošću ugođaja, tonskim rješenjima i lirskom osjetljivošću.