Izbor iz ostavštine Antuna Gojaka iz Makarske

Galerija Emanuel Vidović, 6. svibnja - 30. svibnja 2008. godine
Autor stručne koncepcije: Ivana Kokić
Autori likovnog postava: Ivana Kokić

Odabrani radovi nose sve znakovitosti Gojakova izričaja i nadahnuća, a uglavnom se radi o motivima makarskog krajobraza.