Preporuke za posjet

Naša želja je da što ugodnije provedete vrijeme u Muzeju i da vaš posjet bude što učinkovitiji. Slijedeće preporuke će vam pomoći da ostvarite kvalitetan posjet Muzeju grada Splita i Galeriji Emanuel Vidović:


PRIJE POSJETA


• Kontaktirajte Muzej što prije planiranog posjeta.

• Provjerite radno vrijeme i mogućnosti rezervacije posebnog termina ukoliko niste u mogućnosti posjetiti muzej u redovno radno vrijeme.

• Dogovorite konkretnu temu posjeta u muzeju.

• Upoznajte djecu s odabranim edukativnim programom u muzeju i pojmovima s kojima će se susresti.

• Objasnite djeci da nije dozvoljeno dirati predmete u muzeju zbog opasnosti od oštećenja.

• Osigurajte dovoljan broj osoba u pratnji.


ZA VRIJEME POSJETA

• Tijekom cijelog posjeta muzeju surađujte s voditeljem/voditeljicom u svrhu sigurnosti djece u prostoru.

• Vaša angažiranost za vrijeme posjeta Muzeju dobar je primjer koji ohrabruje i djecu da što aktivnije sudjeluju u radionici ili stručnom vođenju.

• Potaknite djecu da promatraju, uočavaju, postavljaju pitanja i povezuju nova saznanja s već poznatim pojmovima.

• Zabavite se zajedno s djecom!


NAKON POSJETA

• Po povratku iz muzeja razgovarajte s djecom o njihovim i vašim dojmovima – jesu li zadovoljni, što im je bilo najzanimljivije i bi li ponovno posjetili muzej.

• Vaši dojmovi važni su i nama stoga slobodno uputite povratnu informaciju o vašem posjetu na telefone ili e-mailove navedene na stranici s Infomacijama.

• Organizirajte malu izložbu radova koji su proizašli iz posjeta muzeju.

• Upoznajte roditelje s rezultatima vašeg posjeta i potaknite ih da sami s djecom posjete Muzej grada Splita i Galeriju Emanuel Vidović.


MATERIJALI

• Sav materijal za provođenje radionice osigurava Muzej grada Splita i Galerija Emanuel Vidović.


VELIČINA SKUPINE

• Preporučeni broj djece u jednoj grupi je do 30. Skupina veća od tog broja ne osigurava kvalitetan i učinkovit posjet u Muzeju.

• U slučaju da je broj djece u grupi veća od 30, a tema posjeta ista za svih, pri rezervaciji posjeta Muzeju provjerite mogućnost angažmana dvaju voditelja i dogovorite razmak od 15 do 30 minuta između početka posjeta jedne i druge grupe.