Vedran Karadža „Nastavak kruga“

Galerija Emanuel Vidović, 15. srpnja do 31. kolovoza 2010.
Autor stručne koncepcije: Nela Žižić
Autor likovnog postava: Vedran Karadža i Mirko Gelemanović

Autor Vedran Karadža na ovoj izložbi predstavlja asemblaže koji su nastali u posljednje dvije godine, sačinjene od „plemenitog otpada“, različitih isluženih i odbačenih predmeta u kojima je prepoznao vizualnu i emocionalnu kvalitetu. Umjetnički iskaz ostvaruje se kroz spoj nepredvidljivosti i planiranja, intuitivnog i kalkuliranog, entropije i reda, karaktera zadanog materijala i umjetničkog rukopisa. Karadžine geometrijski strukturirane konstrukcije doživljavamo kao duhovne srodnike djela pionira geometrijske apstrakcije i u njima prepoznajemo umjetnikovu težnju za stvaranjem likovnog svijeta u kojem se zrcali struktura i ritam svemira.