Povijest galerije

Svijest o slikarskoj veličini Emanuela Vidovića, o tome koliko je Split zadužio svojim djelovanjem kao slikar, kulturni djelatnik i nastavnik Obrtne škole, kao stup splitske likovne scene u trajanju od pola stoljeća, urodila je željom da se u Splitu otvori Vidovićeva memorijalna galerija.

Značajan korak u ostvarivanju tog cilja Grad Split napravio je 1986. godine kada je od Vidovićevih nasljednika, a po cijeni manjoj od polovice njihove stvarne vrijednosti, otkupio zbirku od 69 Vidovićevih slika koja je trebala činiti jezgru Galerije Emanuel Vidović osnovanu pri Muzeju grada Splita. Kako u to vrijeme nije riješeno pitanje smještaja Galerije, vrijedna su umjetnička djela godinama ležala u depoima Muzeja. Tek 15 godina kasnije, gradske vlasti su dodijelile Muzeju grada Splita, a svrhu preuređenja u Galeriju Vidović, klasicističku kuću kraj Srebrnih vrata.

Projekt za rekonstrukciju, adaptaciju i prenamjenu zgrade u Galeriju Vidović arhitekta Željka Kovačića kući kraj Srebrnih vrata daje suvremenu životnu funkciju i u nju unosi duh slikareva života i djela, ali pritom poštuje sve njene specifičnosti kao arhitektonskog spomenika pa je posebna pozornost usmjerena zaštiti i prezentaciji svih povijesnih slojeva kuće.

Galerija Emanuel Vidović posvećena je liku i djelu Emanuela Vidovića, a zamišljena je kao mjesto sabiranja, obrade, istraživanja, zaštite i prezentacije slikareva materijalnog i duhovnog naslijeđa. Njen postojeći i potencijalni fundus su umjetnička djela koja ocrtavaju Vidovićev slikarski razvoj od početka do kraja stvaranja te raznovrsni muzeološki materijal koji pridonosi upotpunjavanju Vidovićeve biografije te prati prezentaciju i recepciju njegova djela.

U stalnom postavu primjenjuje se kombinacija tematskog izlaganja i kronološkog slijeda. Kronološki se prate izmjene slikarevih tematsko-motivskih preokupacija, pri čemu se najbolje prate i stilske promjene u Vidovićevom radu jer su kod ovog slikara motivske novine redovito popraćene stilskima. Zasebnu cjelinu u postavu čine Vidovićevi portreti Splita u crtežu koji ne pokazuju samo Vidovićevu povezanost sa zavičajem, ali i njegovu, nerijetko osporavanu, vještinu baratanja linijom.

Jedan dio izložbenog prostora zauzima i rekonstrukcija Vidovićeva atelijera. Ona je stavljena u funkciju ambijenta-izloška koji ne otkriva samo kontekst u kojem su nastajala umjetnikova djela, nego i simulira dio stvarnih motiva Vidovićeva slikarstva.

Sporedni prostori Galerije, odnosno prostori između katova i hodnici iskorišteni su za prezentaciju dokumentarne građe o Emanuelu Vidoviću.

Na polukatu između prizemlja i prvog kata postavljen je brončani odljev poprsja Emanuela Vidovića koje je 1918. godine izradio splitski umjetnik i Vidovićev učenik Ivan Mirković. Zidovi stubišta između prizemlja i prvog kata, kao i oni između prvog i drugog kata ukrašeni su plakatima Vidovićevih izložbi, a između prvog i drugog kata, u niši antičkog zida, izloženo je nekoliko reprodukcija Vidovićevih karikatura koje podsjećaju na Vidovićevu pionirsku ulogu u promicanju karikature kao samostalne likovne discipline i na njegov angažman u splitskom humoristično-satiričkom listu Duji Balavcu u kojem je od 1908. do 1912. godine objavio 48 solidno nacrtanih karikatura.

U hodniku prvog kata može se vidjeti kolaž fotografija s popratnim legendama. Slikom i riječju prate se zanimljivi događaji iz slikareva života, kao i oni vezani uz prezentaciju i recepciju njegova djela sve do današnjih dana.

Zapatillas Nike Baratas, Nike Air Force 1 Baratas, Nike Air VaporMax Baratas, Nike Air VaporMax Flyknit 3 Baratas, Nike Air VaporMax Plus Baratas, Nike Air VaporMax 360 Baratas, Nike Air VaporMax 2020 Baratas, Nike Air VaporMax 2021 Baratas, Nike Air VaporMax EVO Baratas, Nike Air Max Plus Baratas, Nike Air Max Plus 3 Baratas, Nike Air Max 90 Baratas, Nike Air Max 97 Baratas, Nike Air Max 95 Baratas, Nike Air Max 1 Baratas