Interijeri splitskih i trogirskih crkava

Interijeri splitskih i trogirskih crkava slikani su slično kao i interijeri stana i atelijera, s tim da kadar slike sve češće zahvaća dublje i arhitektonski složenije prostore. I ovdje živahni slikarski rukopis oduzima predmetima težinu, a precizno prenosi igru svjetla i boja što se odvija na njihovoj površini. Senzibilni slikarski kist registrira i patinu vremešnog mramora, i složene kolorističke nijanse na površini renesansnih i baroknih slika, i trag crvotočine na drvenom raspelu, i potmuli sjaj staroga zlata, i blagu svjetlost voštanica.