Pohađa Cesarsko-kraljevsku Veliku Realku u Splitu. U petom razredu (1886.) prekida školovanje i uči crtanje kod arhitekta i slikara Emila Vecchietija.

U jesen Vidović upisuje studij kiparstva na Accademia di Belle Arti u Veneciji, ali se uskoro prebacuje na slikarski odjela. Nezadovoljan konzervativnim profesorima, 1890. prekida studij.
Izlaže sliku iz venecijanskog ribarskog života na Esposizioni Riunite u Milanu pored djela Giovannija Segantinija. Prvi put obilazi Chioggiu, slikoviti ribarski gradić kojeg će često posjećivati i još češće slikati.

Prvo poznato datirano djelo Emanuela Vidovića, ulje na platnu s motivom iz Chioggie kojeg je posvetio i poklonio Anti Beziću, nastalo je 1896. godine. Splitski trgovac Šveljević u izlogu svoje trgovine izlaže Vidovićeve slike.