Prva izložba na kojoj se predstavljena djela iz svih faza Vidovićeva stvaranja, postavljena je u Umjetničkom paviljnu u Zagrebu. Autor izložbe i kataloga, Igor Zidić, ukazuje na određene stilske faze u Vidovićevom opusu. Ističe sliku Angelus (1906./1907.) kao svjedočanstvo visokog stupa moderniteta koji je Vidović dosegao u tom trenutku.