Josip Botteri Dini iz pariškog ciklusa

Galerija Emanuel Vidović, 11. listopada - 5. studenog 2008.
Autor stručne koncepcije: Josip Botteri Dini
Autor likovnog postava: Josip Botteri Dini i Mirko Gelemanović

Grad Pariz viđen očima Josipa Botterija Dinija. Izložena likovna djela nastala su tijekom Botterijevih nekoliko posjeta Parizu.