Emanuel Vidović u ostavštini Andra Vida Mihičića

Galerija Emanuel Vidović, 19. prosinca 2007. - 31. siječnja 2008.
Autorica stručne koncepcije: Irena Dlaka
Autorica likovnog postava: Irena Dlaka

Izložba je nastala je kao plod suradnje između Lošinjskog muzeja iz Malog Lošinja i galerije Emanuel Vidović u sastavu Muzeja grada Splita, a organizirana je povodom obljetnice rođenja E. Vidovića (Split, 24. prosinca 1870. – 1. lipnja 1953.). Andro Vid Mihičić (Beli na otoku Cresu, 1896. - Mali Lošinj, 1992.), povjesničar umjetnosti i dugogodišnji profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, likovni kritičar i pjesnik, sprijateljio se s Emanuelom Vidovićem radeći kao kustos u splitskoj Hrvatskoj državnoj galeriji umjetnina 1945.-1946. Sljedećih godina dosta je pisao o njemu, no najopsežnije djelo, studija od tridesetak stranica iz 1951. godine, nije nikada objavljeno. Od sedamnaest radova koliko mu ih je Vidović tih godina poklonio, njih sedam je Mihičić 1988. godine darovao svome rodnom kraju kao dio veće ostavštine umjetnina i arhivske građe. Tih sedam slika i crteža, nastalih u širokom vremenskom rasponu od 1916. do 1953. godine čini glavni dio izložbe Emanuel Vidović u ostavštini Andra Vida Mihičića, a uz njih je prezentirana I neobjavljena Mihičićeva studija o Emanuelu Vidoviću te odabrani rukopisi, publikacije i dokumenti koji ocrtavaju povezanost ovih dviju kulturnih ličnosti.